Przywództwo oparte na wartościach

Przywództwo transformacyjne

Wartości w NGO

Leaderheart Publishing

Tomasz Trzciński 

+48 513-612-410

INTRO


Czym jest przywództwo oparte na wartościach?


Wielu ludzi od wieków wie o tym, że etyka w zarządzaniu ma ogromne znaczenie.

Jednak dopiero w latach 90-tych XX wieku dostrzegli to naukowcy i trenerzy biznesu. Z kolei świat "praktyków" wiedział i czuł to od dawna.


Dzisiaj wiemy już na 100%, że przywództwo i zarządzanie oparte na wartościach pozwalają budować bardzo dobre organizacje. Te instytucje są często liderami w swych sektorach. "Czynnikiem sukcesu", który pozwala wygrać walkę z konkurencją, jest właśnie wierność wartościom.

Te wartości stają się rdzeniem działania organizacji. Działają na wszystkich poziomach. Od tworzenia strategii aż po zarządzanie operacyjne.


Wartości w organizacji scalają morale pracowników. Stają się one potężną techniką motywacji poza-finansowej. Ludzie widzą głębszy sens w swej pracy. Nie chodzą do niej już tylko w celach zarobkowych. 


Przywództwo oparte na wartościach zmienia nie tylko działanie firmy, ale zmienia też sposób życia liderów. Staje się ono bogatsze i ciekawsze. "Liderzy moralni" mają szerokie sieci kontaktów społecznych, cieszą się dużym szacunkiem. Ich relacje z pracowniami są z reguły autentyczne i dają wiele radości.