Przywództwo oparte na wartościach

Przywództwo transformacyjne

Wartości w NGO

Leaderheart Publishing

Tomasz Trzciński 

+48 513-612-410

PRZYWÓDZTWO

TRANSFORMACYJNE


W gruncie rzeczy przywództwo transformacyjnego jest odmianą przywództwa opartego na wartościach. Opisał je James McGregor Burns w roku 1978.


Burns dokonał porównania pomiędzy przywódczym stylem transformacyjnym i stylem transakcyjnym. Przede wszystkim wyodrębnił podstawowy czynnik, który odróżnia od siebie oba style. Tym czynnikiem (charakterystycznym dla przywództwa transformacyjnego) jest przywiązanie do wartości.


Wysokie standardy etyczne lidera są narzędziem inspirowania „witalnych zmian” w otoczeniu. Ale standardy te stają się też mapą działań dla pracowników. Mogą one być zbiorem fundamentalnych zasad i reguł, jakich należy przestrzegać w danej organizacji. Przykładem takich zasad może być równość pomiędzy wszystkimi członkami organizacji czy szacunek dla godności ludzkiej każdego z nich. Zasady te tworzyć mogą w danej organizacji rodzaj społecznego „kontraktu opartego na moralności”. 


Organizacje zarządzane przez liderów transformcyjnych odnoszą znaczące sukcesy. Poza kontraktem moralnym lidera z pracownikami, liderzy transformacyjni przejawiają zachowania, które zwiększają ich skuteczność. Są to kompetencje opisane jako "4 I's", czyli: wyidealizowany wpływ, inspirująca motywacja, stymulacja intelektualna oraz indywidualne podejście.

Opanowanie tych 4 kompetencji zwiększa znacząco skuteczność przywódców.


Zachęcam Cię do przeczytania mojej książki o przywództwie transformacyjnym!