Przywództwo oparte na wartościach

Przywództwo transformacyjne

Wartości w NGO

Leaderheart Publishing

Tomasz Trzciński 

+48 513-612-410

SZKOLENIE PRZYWÓDZTWA

OPARTEGO NA WARTOŚCIACH


PLAN DWUDNIOWEGO SZKOLENIA

1 Wprowadzenie do koncepcji przywództwa opartego na wartościach

- wartości w zarządzaniu na przestrzeni kiludziesięciu ostatnich lat

- psychologia przywództwa i jej ewolucja pod koniec XX wieku - akcent na znaczenie wartości w działaniach lidera

- case studies - przykłady wielkich firm, które osiągnęły sukces dzięki wierności swym wartościom

 

2 Badania Jima Collinsa - przewrót w myśleniu o skutecznym zarządzaniu i przywództwie

- omówienie projektu badawczego Collinsa

- kluczowe strategie decydujące o sukcesie liderów światowego rynku

- case studies - przykłady działań najlepszych organizacji, które badał Collins

 

3 Koncepcja moralnego przywództwa Andrew F. Sikula (moral management)

- proces "moralnej maksymalizacji"

- budowanie "mostu moralnego" w organizacji

 

4 Wartości na różnych poziomach działania organizacji

- plan strategiczny i misja oparte na wartościach

- wartości na etapie projektowania produktu

- wartości w każdej sytuacji (poziom zarządzania operacyjnego)

- wartości w kontakcie z Klientem

 

5 CSR 3.0

- czym jest nowoczesny CSR

- CSR jako strategia budująca morale pracowników i motywująca ich do wydajnej pracy

- komunikowanie działań CSR wewnątrz organizacji

 

6 Najważniejsze cechy skutecznego przywództwa opartego na wartościach

- prawda: wartości muszą być autentyczne

- dialog z całą organizacją: wartości są komunikowane na wszystkich poziomach

- "dominacja wartości": wszelkie nasze działania respektują nasze wartości

- komunikowanie przywiązania do wartości na zewnątrz naszej organizacji

 

7 Komunikacja relacyjna, klucz do skutecznego przywództwa opartego na wartościach

- cechy komunikacji relacyjnej - asertywność versus responsywność w komunikacji

- etyka komunikacji - nacisk na szacunek dla wszystkich pracowników

- nauka technik komunikacji relacyjnej

 

8 Przywództwo transformacyjne jako przykład bardzo skutecznego przywództwa opartego na wartościach

- koncepcja przywództwa transformacyjnego - "wznosząca siła przywództwa" moralnego

- cztery kompetencje najlepszych liderów transformacyjnych: a) charyzma, b) inspirująca motywacja, c) stymulacja intelektualna, d) indywidualne podejście

- trening strategii budujących skuteczne przywództwo transformacyjne

 

9 Proces definiowania naszych najważniejszych wartości

- proces odgórny

lub

- proces oddolny

 

Praca w grupie: definiujemy wartości naszej organizacji

 

10 Trening tworzenia planu strategicznego opartego na wartościach - grupa odtwarza cały proces tworzenia planu, to doświadczenie staje się mapą do przeprowadzenia takiego procesu w organizacji

- wstępne planowanie procesu planowania strategicznego

- podział ról

- analiza typu SWOT

- stworzenie misji opartej na wartościach

- ustalenie celów i zadań

- zdefiniowanie strategii i taktyk

- jak będziemy implementować plan?

 

11 Jak będziemy komunikować wartości naszym pracownikom i otoczeniu zewnętrznemu?

 

12 Podsumowanie

 

TECHNIKI PRACY TRENERA:

 

- mini wykłady (przede wszystkim konkrety poparte case studies "z życia realnych organizacji")

- praca w parach lub mini-grupach: uczymy się konkretnych zachowań i technik

- bardzo wiele case studies + ich omówienie - wnioski dla Państwa organizacji

- praca w całej grupie - tworzenie planu strategicznego i misji 

- inne techniki pracy grupowej, np. debata oksfordzka

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU SZKOLENIU

Dzięki szkoleniu jego Uczestnicy poznają współczesne koncepcje odnoszące się do przywództwa i zarządzania opartego na wartościach. Dowiedzą się, jakie strategie i techniki operacyjne pozwalają zbudować sprawną organizację. Poznają także techniki przywództwa transformacyjnego i strategie komunikacji relacyjnej.

Przede wszystkim jednak nauczą się definiować kluczowe wartości swej organizacji, poznają metody tworzenia planu strategiczngo opartego na wartościach i sposoby tworzenia misji opartej na wartościach.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane do:


- właścicieli organizacji

- prezesów i członków ich zarządów

- CEOs i dyrektorów działów

- pracowników Działów HR

- specjalistów

OPIEKA PO-SZKOLENIOWA

Po zakończeniu szkolenia organizacja może otrzymać wsparcie w postaci:

- konsultacji indywidualnych

- wsparcia w procesie tworzenia misji i planu strategicznego

- webinary, wsparcie typu Skype

- dodatkowe materiały dydaktyczne