Przywództwo oparte na wartościach

Przywództwo transformacyjne

Wartości w NGO

Leaderheart Publishing

Tomasz Trzciński 

+48 513-612-410

HIRE ME!


WEWNĘTRZNY  TRENING  PRZYWÓDZTWA  OPARTEGO NA   WARTOŚCIACH,  MISJA  OPARTA  NA WARTOŚCIACH,  NIEZBĘDNE  KOMPETENCJE  MENADŻERSKIE


Zatrudnij mnie w roli trenera wewnętrznego. Pomóż mi też dokończyć pisanie książki o przywództwie opartym na wartościach. Chciałbym w niej umieścić case-study omawiający interwencję w Twojej organizacji. Oczywiście za Twoją zgodą. Szczegóły możemy przedsykutować.


Proponuję interwencję rozwojową obliczoną na:


- Zaznajomienie Twoich menadżerów z koncepcją przywódzctwa opartego na wartościach - pokazanie korzyści dla organizacji

- Wybranie modelu optymalnego dla Twojej firmy

- Identyfikację wartości jaką (jakie) chcecie wyznawać w pracy

- Zdefiniowanie operacyjnych metod wdrażania wartości w Waszą codzienną działalność

- Stworzenie misji opartej na wartościach (opcjonalnie także wizji firmy)

- Stworzenie planu strategicznego opartego na wartościach

- Naukę technik etycznej komunikacji wewnętrznej (bardzo ważne)

- Naukę kompetencji przywódcy transformacyjnego - jak zwiększać motywację i innowacyjność pracowników


Czas trwania interwencji to dwa - trzy miesiące.

W ramach interwencji prowadzę warsztaty grupowe i coaching/mentoring.

Niezwykle ważne jest diagnoza Twojej sytuacji i Twoich potrzeb. Od tego zaczynamy.


Pracuję dla Twojej organizacji przez 10 -14 h w tygodniu. Sumiennie.


Zainteresowany? Dzwoń.